Dohledatelnost

Schopnost zpětně vysledovat původ zboží nebo komponenty, ze které vyrábíme, je nutnou podmínkou v odvětvích potravinářství, zdravotnického materiálu a chemie, ale stalo se standardem v dalších průmyslových odvětvích.

Dohledatelnost (Tracebility) implementujeme s využitím standardních nástrojů SAP S/4HANA a nabízíme tak odpovědi na následující dva základní požadavky: 

  • stanovit, do kterých hotových výrobků byla použita konkrétní identifikovaná surovina,
  • stanovit, které suroviny byly použity pro výrobu konkrétního identifikovaného výrobku.

Implementace dohledatelnosti vyžaduje nejen systémové nástroje, které jsou podporovány v rámci celého procesu nákupu, skladování, výroby, jakosti, prodeje a expedice (identifikované šarže, sériová čísla), ale také organizační pravidla při používání systému. Dohledatelnost je k dispozici v celém sledovaném procesu a na nejnižší sledovatelné jednotce, kterou v systému evidujeme. Samozřejmostí je tedy online používání aplikací v SAP (řízený sklad, spotřeba materiálu) s maximálním možným využití identifikace a práce v místě, kde se provádí pohyby materiálu. 

Popsané požadavky jsou pro konkrétní odvětví i legislativní povinností. Naše řešení vyhovuje požadavkům, které na naše řešení klade striktní česká potravinářská legislativa, stejně jako FDA - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration).