Aktuality

Doprava v systému SAP ve společnosti Heineken

Společnost C4U realizovala projekt zavedení komplexní evidence přeprav ve společnosti Heineken Česká republika do SAP a jeho napojení na optimalizaci a sledování vozidel. Řešení je postaveno na funkcionalitě systému SAP ERP, integrací na optimalizační software a využívá dlouholeté praxe našich konzultantů při řešení problematiky přeprav.

Základní motivací pro převedení této agendy do SAP byla snaha lépe vyhodnocovat a řídit všechny procesy, týkající se distribuce zboží a výrobků mezi jednotlivými pivovary, distribučními centry a zákazníky.

Řešení C4U Transportation využívá standardní produkt SAP ERP a zahrnuje

  • evidenci všech logistických procesů spojených s přepravou v SAP (jsou tak evidovány přepravy, auta, přepravci, časy naložení/vyložení, ...)
  • kalkulace ceny za přepravu
  • integrovaný proces objednání přeprav
  • reporting

Integrační část řešení využívá rozhraní na optimalizační nástroj Plantour

  • online napojení procesu v SAP na optimalizaci,
  • sběr informací o skutečnosti (časy, km z GPS zařízení ve vozidlech) pro vyhodnocení přeprav v SAP