Aktuality

Zkušenosti s robotickým zpracováním v SAP

Technologie SAP RPA využívá virtuální softwarové roboty, známé také jako digitální roboti nebo „boti“, k provádění manuální, časově náročné práce nebo úkolů. Podělíme se s vámi o to, že zavedení robotického zpracování je snadné a přinese rychle očekávané úspory.

více...

SAP Innovation Day pro Supply Chain 2024

Zveme vás na konferenci společnosti SAP do Prahy 28. května 2024, kde budeme prezentovat naše zkušenosti v oblasti změnového řízení PLM v SAP s integrovanými autorskými nástroji.

více...

Aricoma, jejíž je C4U součástí, se mění

Většina firem sdružených pod značkou Aricoma, do níž patří od letošního roku i Consulting 4U, letos projde přejmenováním. Společnosti Autocont, AEC, Komix, CES EA a Internet Projekt se do konce letošního roku přejmenují na Aricoma.

více...

C4U se stává součástí skupiny ARICOMA

C4U se stává součástí skupiny ARICOMA, největšího poskytovatele ICT služeb v České a Slovenské republice. V Aricomě C4U posiluje business unit SAP velmi silným a stabilním týmem.

více...

Úspěšná certifikace SAP PCoE

Společnost C4U na základě úspěšného auditu prodloužila platnost PCoE (Partner Center of Expertise) certifikace nezbytné pro poskytování údržby software SAP.

více...

Posilujeme v oblasti vývoje FIORI

SAP FIORI jako nová platforma, určená pro vývoj aplikací a jako základní uživatelská platforma pro systémy S/4HANA, získává na důležitosti a C4U dále posiluje svůj tým v této oblasti.

více...

Implementace S/4HANA ve skupině firem

Společnost Consulting 4U dokončila další úspěšnou implementaci systému S/4HANA - řešení SAP od C4U začala využívat skupina firem PROMET GROUP pro své obchodní, výrobní a servisní společnosti.

více...

Integrace systému Kardex s SAP

C4U dokončila další úspěšnou integraci systému Kardex se systémem SAP.

více...

Úspěšná implementace systému S/4HANA

Společnost C4U dokončila úspěšnou implementaci kompletního systému S/4HANA pro významnou výrobní společnost na českém i světovém trhu.

více...

EET - Registrace hotovostních tržeb na portálu veřejné správy

Pro naše zákazníky poskytujeme řešení registrace hotovostních tržeb na portálu veřejné správy. Zajistíme tak splnění legislativy EET (elektronické evidence tržeb).

více...

Řešení SAP WorkManager v mobilní údržbě

Do produktivního provozu jsme uvedli řešení mobilní údržby, postavené na produktu SAP Work Manager. Integrované řešení údržby v systému SAP PM a mobilní platformy umožňuje distribuovat zakázky údržby ke zpracování jednotlivým pracovníkům na mobilní zařízení, na kterých moderní aplikací (v režimu online nebo ofline) evidují průběh práce.

více...

Podpora mezinárodního projektu implementace SAP

Společnost C4U podporovala mezinárodní implementaci systému SAP ve společnostech CARMEUSE v České a Slovenské republice. Obě společnosti zahájily produktivní provoz na společném centrálním systému.

více...

Doprava v systému SAP ve společnosti Heineken

Společnost C4U realizovala projekt zavedení komplexní evidence přeprav ve společnosti Heineken Česká republika do SAP a jeho napojení na optimalizaci a sledování vozidel. Řešení je postaveno na funkcionalitě systému SAP ERP, integrací na optimalizační software a využívá dlouholeté praxe našich konzultantů při řešení problematiky přeprav.

více...

Komplexní řešení pro P-D Refractories CZ a.s.

Společnost P-D Refractories CZ, a.s. za podpory Consulting 4U začala produktivně využívat systém SAP pro kompletní podporu výrobní společnost.

více...

Inovovaný vzdělávací systém pro TE Connectivity Czech Republic

Společností TE Connectivity Czech Republic byl převzat inovovaný vzdělávací systém. Systém zajišťuje zodpovědným osobám (nejen personalistům, ale především vedoucím na různých úrovních) širokou dostupnost aktivit v oblasti školení.

více...

Rollout systému SAP do rakouské společnosti Waldquelle Kobersdorf ve skupině Karlovarské minerální vody

Další ze společností skupiny Karlovarské minerální vody, a.s. se připojila k využívání ERP systému SAP. Za podpory konzultantů Consulting 4U zahájila produktivní užívání systému SAP rakouská společnost Waldquelle Kobersdorf. Společnost využívá, kromě kompletního ERP systému pro výrobní společnost v branži nápoje, také integrovaný systém identifikace palet pro skladování a expedici hotových výrobků.

více...