Speciální řešení C4U

Naše dodávaná řešení používají primárně best practice standardní procesy SAP. Pro některá řešení se ale ukázalo, že specifické požadavky zákazníků si vyžádaly větší úpravy anebo bylo vhodné celý specifický proces připravit na míru. Řešení jsme vyvinuli na základě znalosti procesů v dané branži. Taková řešení dále udržujeme pro použití u dalších zákazníků v daném odvětví.


Vzájemné zápočty

Vzájemné zápočty C4U pro S/4HANA řeší oblast provádění vzájemných zápočtů od návrhu na zápočet či oznámení o provedení zápočtu až po zaúčtování vlastního účetního dokladu zápočtu.

více...

Opravné položky

Řešení „Opravné položky“ řeší část české legislativy – problematiku tvorby opravných položek a odpisu pohledávek a doplňuje funkcionalitu standardního reportingu SAP S/4HANA.

více...

Řešení EET v SAP

Řešení C4U EET umožňuje komunikovat aplikacím ze systému SAP s portálem finanční správy, případně poskytnut na straně systému SAP jednotný komunikační uzel pro komunikaci dalších aplikací s EET.

více...

Napojení na rejstříky veřejné správy

Systém SAP napojíme na služby rejstříků veřejné správy a poskytneme možnost procesům v S/4HANA ověřovat a kontrolovat kmenová data.

více...

Plánování a řízení přeprav

Pro zákazníky, kteří realizují vlastní přepravy, nabízíme systém pro plánování a řízení přepravních zakázek a logistiku.

více...

Mobilní aplikace pro sklad a výrobu

Řešení pro interní logistiku máme doplněno o vlastní konfigurovatelnou aplikaci pro práci s terminály čárového kódu, která online pracuje v řízeném skladu SAP.

více...

Plánovací tabule ve výrobě

Plánovací tabule ve výrobě jsou specifické obrazovky, které poskytují plánovačům na jednom místě vše, co potřebují pro svoji práci. Plánovací tabule využívá standardních nástrojů S/4HANA.

více...

Analyza profitability

Analýza profitability vypočítá ukazatele ziskovosti k vyfakturovaným prodejům na základě informací o nákladech a parametrech prodeje (produkt, zákazník, region, období ...).

více...

Hlášení DPH

Kontrolní hlášení podávají všechny fyzické a právnické osoby – plátci daně z přidané hodnoty (DPH). Řešení umožňuje podat na daňový portál přiznání k DPH, souhrnné, kontrolní hlášení.

více...

Dohledatelnost

Schopnost zpětně vysledovat původ zboží nebo komponenty, ze které vyrábíme, je nutnou podmínkou v odvětvích potravinářství, zdravotnického materiálu a chemie, ale stalo se standardem v dalších průmyslových odvětvích.

více...

Pomůcky pro práci účetní

Nabízíme kolekci pomůcek (reportů, programů, nástrojů), které nad rámec standardního systému pomáhají při každodenní práci účetním v systémech SAP u našich zákazníků.

více...

Mobilní řidič

Mobilní aplikace pro podporu celého procesu u řidiče závozu zboží sekundární distribuce včetně zpracování obalů, vratek a hotovostních plateb.

více...

FLEXI - Flexibilní workflow

Flexibilní workflow - konfigurovatelné řešení pro schvalování libovolných objektů v SAP s logováním vyjádření a schvalováním podle definovatelného scénáře

více...