Plánování a řízení přeprav

Pro zákazníky, kteří realizují vlastní přepravy, nabízíme systém pro plánování a řízení přepravních zakázek a logistiku.

Pro řešení procesů plánování a řízení přeprav využijeme jednu ze dvou alternativ produktů SAP.

SAP Transportation management (SAP TM) a Yard Logistics

Pro komplexní řešení přeprav, kde je požadovaná plná optimalizace a integrace na datové podklady, nabízí SAP nové řešení SAP Transportation management, které je dostupné ve variantě on-premise i cloud. Řešení obsahuje možnost interaktivního tendrování přeprav, napojení na collaboration portal. Řešení zahrnuje komplexní proces správy přeprav, od strategického managementu, správy zakázek, plánování přeprav včetně optimalizace a napojení na mapový podklad, realizaci přepravy a kalkulaci a zúčtování přepravy. Reporting 

SAP Transportation (LE-TRA)

Integrujeme objekty přeprav do logistického řetězce prodejních zakázek a dodávek. V monitoru přeprav je k dispozici fronta nepřiřazených dodávek a případně navržené přepravní dispozice (auta, vagóny, ...). Automaticky podle definovanýh kritérií, nebo uživatelsky jsou navrženy dodávky do přepravních dispozic a ty jsou odesílány přepravcům. Od přepravců získáváme zpět informaci o identifikacích (SPZ, řidič). 

Podle topologie nakládacích míst a způsobu expedice může být nakládka evidována na expedičním místě pomocí kokpitu nakládky. Po ukončení nakládky se tisknou doklady (dodací list, případně faktura).

Plánovaná přeprava není standardně optimalizovaná. Pro optimalizaci využíváme napojení na zvolený systém třetí strany. V případě optimalizace přes rozhraní získáme v SAP optimalizovaný seznam přeprav, který převezmeme zpět do kokpitu.

Kalkulaci vzdálenosti jednotlivé trasy můžeme převzít z připraveného rozhraní ze zvoleného mapového podkladu, trasu zobrazíme opět s využitím daného mapového podkladu.

Kalkulace nákladů na přepravu provádíme na základě přepravní dispozice. Kalkulace může pracovat s více metodami výpočtu

  • fixní částka za přepravu a mýtné (pro jednu dodávku v přepravě),
  • s manuálním zadáním přepravného a mýtného (pro kumulované přepravy),
  • s fixní částkou do nejvzdálenéjšího místa + poplatek za počet vykládek (pro víde dodávek v přepravě),
  • kalkulace za přepravu dle sazby v km,
  • kalkulace za přepravu dle sazby za kus bez ohledu na vzdálenost.

V případě integrace na systém sběru informací z vozidla je možné k přepravě nahrát zpět do SAP skutečné náklady a další informace (časy vykládek na definovaných zastávkách).