Řešení pro výrobní a obchodní společnosti

SAP S/4HANA

Informační systém SAP S/4HANA je generačně novým řešením celopodnikového informačního systému SAP, který nahrazuje a zásadním způsobem inovuje a rozšiřuje systém SAP ERP. Jedná se rozhodně o jeden z nejinovativnějších informačních systémů dnešní doby.

více...

SAP Business Suite

Centrální ekonomický, logistický, výrobní a personální systém, který tvoří informační jádro vaší společnosti, zajišťuje systém SAP Business Suite a SAP ERP a nově S/4HANA.

více...

iRPA (SAP Intelligent RPA)

I v kvalitně realizovaném informačním systému vám zůstaly běžet některé procesy "na ruční pohon"? Pojďte využít nástrojů robotického zpracování s prvky umělé inteligence a tuto práci předejte robotovi.

více...

Konfigurovaná výroba

Konfigurovaná výroba zásadním způsobem usnadňuje práci s velkým množstvím variant výrobků. Použití konfigurátoru variant umožňuje řídit velké množství variant výrobku pomocí pravidel a atributů a s minimálním množstvím kmenových záznamů.

více...

Řízení skladu a interní logistika

V řešeních, které provozujeme u našich zákazníků, je typicky využívaný proces provozování řízeného skladu, který slouží pro implementaci expedičního skladu nebo/a centrálního skladu, zásobujícího výrobu. Podle toho jsou nasazeny varianty interní logistiky.

více...

Plánování a řízení výroby

Pro výrobní společnosti je k dispozici integrovaná komponenta plánování a řízení výroby včetně nástroje pro pokročilé plánování.

více...

Mobilní aplikace SAP FIORI

Využití standardních mobilních aplikací SAP FIORI a možnost vývoje vlastních aplikací pro mobilní zařízení na technologii FIORI posouvá využitelnost systému SAP k uživatelům, kteří tak pracují online se systémem přímo v místě, kde podnikový proces probíhá.

více...

Dohledatelnost

Schopnost zpětně vysledovat původ zboží nebo komponenty, ze které vyrábíme, je nutnou podmínkou v odvětvích potravinářství, zdravotnického materiálu a chemie, ale stalo se standardem v dalších průmyslových odvětvích.

více...

Správa dokumentů

Správa dokumentů (Dokument management system) je integrovanou součástí systémů SAP S/4HANA, která umožňuje propojit dokument s libovolným objektem v SAP, přičemž poskytuje nástroje pro životní cyklus dokumentu, klasifikaci, vyhledávání a správu přístupu.

více...

Workflow

SAP Workflow umožňuje digitálně doručit konkrétní úlohu správnému zpracovateli ve správný čas na správné zařízení. Jedná se o technologii integrovanou přímo do obchodních procesů SAP a podporující také uživatelské prostředí FIORI.

více...

Podniková údržba

Správa dokumentů souvisejících s provozem zařízení. Evidence požadovaných, plánovaných či ukončených servisních činností. Evidence skladu ND a spotřebního materiálu, optimalizace zásob.

více...

Řízení jakosti

Systém řízení jakosti obsahuje definici procesů a procedur vyžadovaných pro kontroly jakosti v průběhu celého materiálového toku a obchodní případu (kontroly na vstupu, mezioperační kontroly ve výrobě a výstupní kontroly, kontrola vzorků).

více...

SAP ECTR a integrace CAD

Integraci autorských CAD aplikací s SAP zajišťuje nově SAP ECTR (SAP Engineering Control Center), díky tomu v procesu PLM dochází k digitalizaci rozhraní u konstruktéra, data konstrukce jsou spravována centrálně z SAP.

více...