SAP ECTR a integrace CAD

Integraci autorských CAD aplikací s SAP zajišťuje nově SAP ECTR (SAP Engineering Control Center), díky tomu v procesu PLM dochází k digitalizaci rozhraní u konstruktéra, data konstrukce jsou spravována centrálně z SAP.

Výsledkem této integrace je

 • centrální správa dat pro autorský CAD a PLM
  • kompletní datová základna je v databázi SAP
  • nevzniká duplicitní evidence, 
 • snadné a intuitivní ovládání z prostředí CAD a nového rozhraní SAP ECTR
  • uživatel pracuje ve "svém" prostředí CAD
  • autorský CAD je napojen online na SAP 
 • přímá integrace do SAP z prostředí autorského CAD systému
  • CAD přes standardní rozhraní komunikuje přímo s SAP (dokumenty v DMS, materiál, kusovník, číslo změny)

Shrnutí funkcí ECTR

 • Document management: správa dokumentů v SAP DMS, verzování, statusy, konverze, distribuovaná správa uložení
 • Integrace: integrace s nástroji autorů (CAD, ECAD, SW,  …) ke sdílení struktur, objektů, vlastností a  propojení funkcionalit
 • Odvození a přenos materiálu: Založení a aktualizace kmenového záznamu materiálu z autorských nástrojů
 • Odvození kusovníku: Založení a aktualizace konstrukčního kusovníku podle struktur z autorských nástrojů
 • Změnová služba: Sledování změn použitím změnové služby v SAP
 • Snadné použití: Jednoduchá navigace užitím adresářů, dokumentů, integrovaného zobrazování,, drag and drop a kontextových menu

Digitální workflow pro životní cyklus položky

C4U má k dispozici řešení pro digitální workflow pro schvalování životního cyklu položky. Tento proces umožní digitalizaci procesu založení položky z ECTR až do úrovně přípravy TPV dat (schválení přípravy kusovníku, postupu a výrobní verze).