Mobilní aplikace

Mobilní řidič

Mobilní aplikace pro podporu celého procesu u řidiče závozu zboží sekundární distribuce včetně zpracování obalů, vratek a hotovostních plateb.

více...

Mobilní údržba

Mobilní aplikace pro realizace procesů podnikové údržby na mobilním zařízení. Na straně SAP jsou provozovány standardní procesy podnikové údržby (korektivní i preventivní údržba).

více...

Zakládání zakázky

Rychlé a flexibilní zakládání zakázky pro specifické situace v terénu s využitím online přístupu k datům historie, povoleným SKU, cenovým podmínkám (akční zakázka, speciály) umožní rychle reagovat na požadavek založení zakázky. Aplikace je k dispozici také pro verzi POSM včetně schvalování požadavku na zakázku.

více...

Stav procesů

Nástroj pro vizualizaci stavu podnikových procesů na monitorech nebo televizích, které jsou k dispozici ve sdílených prostorách společnosti.

více...

Požadavky na přepravu

Správa požadavků na přepravu v rámci skupiny firem má řešení ve FIORI aplikace, ve které jsou požadavky založeny a průběžně monitorován stav jejich realizace.

více...