Zakládání zakázky

Rychlé a flexibilní zakládání zakázky pro specifické situace v terénu s využitím online přístupu k datům historie, povoleným SKU, cenovým podmínkám (akční zakázka, speciály) umožní rychle reagovat na požadavek založení zakázky. Aplikace je k dispozici také pro verzi POSM včetně schvalování požadavku na zakázku.

Zakládání zakázky

Cílem aplikace je rychlé pořízení prodejní zakázky v terénu s možností prohlédnutí historie zákazníka. Pro zvolený prodejní scénář jsou definovány povolené parametry (druhy zakázek, povolené SKU).   

Zakázka na POSM

Pro jednotlivé zákazníky se evidují nároky na POSM, které se odvozují z odebraných množství.

Pořízení zakázky na POSM zajistí FIORI aplikace.

V definovaných případech je spuštěno schvalování, které je definováno nad organizační sturkturou v SAP HR.