Mobilní údržba

Mobilní aplikace pro realizace procesů podnikové údržby na mobilním zařízení. Na straně SAP jsou provozovány standardní procesy podnikové údržby (korektivní i preventivní údržba).

Systém SAP disponuje funkcionalitou, která poskytuje procesy preventivní (plánované) i korektivní podnikové údržby.

Korektivní údržba řeší ad-hoc požadavky směřované na podnikovou údržbu, zpravidla hlášení poruchy a požadavků na opravu. Hlášení má přiřazenou zakázku (která slouží pro sběr nákladů) a na hlášení lze evidovat řadu údajů o poruše.

Preventivní údržba řeší požadavky prevence na základě rozvrhování v časové ose. K zakládání požadavků slouží Strategie, Plány a odvolávky údržby. Lze evidovat také návody na provedení údržby.

Pro práci na mobilním zařízení jsou nachystány FIORI aplikace

Mobilní údržbář

Údržbář pracuje s aplikací Mobilní údržbář na mobilním zařízení, kde zpracovává seznam operací zakázek údržby, zobrazují se mu operace přiřazené odpovídajícímu pracovišti. 

Realizátor potvrzuje zahájení a ukončení práce na operaci (START-STOP). Při ukončení práce vzniká zpětné hlášení operace zakázky s délkou trvání práce, na jedné operaci může současně pracovat několik údržbářů. Při zahájení práce je třeba aktivitu vhodně signalizovat, aby ostatní viděli, že je požadavek „převzat“ (někdo na něm již pracuje). 

Funkcionalita: 

 • Seznam zakázek k realizaci (preventivní údržba, reaktivní údržba) 
 • Výběr zakázky ze seznamu manuálně 
 • Detail hlášení 
 • Seznam operací k zakázce údržby 
 • Vizualizace, zda je stroj v provozu či v odstávce (vazba na MES) 
 • Zobrazení dokumentu k zakázce nebo vybavení 
 • Pořízení zpětného hlášení k operaci údržby (start/stop, komentář, příznak splněno) 
 • Přiložení fotografie 

Kokpit hlášení/zakázek

Mistr údržby pracuje s aplikací Kokpit hlášení/zakázek, jedná se o přehled hlášení a přiřazených zakázek, zobrazených dle nastavených filtrů. FIORI aplikacé obsahuje větší množství údajů, jedná se o responsivní design, ale předpokládá se práce na počítači.

Funkcionalita: 

 • Editace hlášení / zakázky 
 • Výběr zakázky ze seznamu manuálně 
 • Přiřazení řešitele (v případě schválení) = uložení osobního čísla k operaci zakázky 
 • Přiložení dokumentu k hlášení / zakázce 
 • Vizualizace, zda je stroj v provozu či v odstávce (vazba na MES) 

Aplikace TV

Aplikace TV slouží jako zobrazovací nástroj pro tabulky, popř. KPI ukazatele. Předpokládáme TV jako samostatnou zobrazovací jednotku schopnou si zavolat web odkaz s FIORI aplikací (s možnými parametry, které budou určovat zobrazované hodnoty) – například MINIX. Aplikace zajistí pravidelný 
refresh. 

Založení DMS dokumentu k vybavení

Aplikace umožní pořídit přes mobilní zařízení fotografii, která se uloží jako DMS dokument k vybranému stroji (Vybavení) – bude možné stroj načíst čárovým kódem, jedná se například o fotografie, jak má vypadat správně provedená oprava/údržba daného stroje.