Stav procesů

Nástroj pro vizualizaci stavu podnikových procesů na monitorech nebo televizích, které jsou k dispozici ve sdílených prostorách společnosti.

FIORI aplikaci používáme také pro monitor (vizualizaci stavu) procesů. Jsou definovány scénáře, které zobrazují tabulky nebo vypočítaná KPI. Aplikace podle parametru zobrazuje zvolené scénáře. Tuto aplikaci zobrazujeme buď na monitoru anebo na televizích (TV musí být schopná zavolat URL odkaz - například s využitím komponent typu MINIX).

Příklady

  • Stav vyrobených hotových výrobků za směnu
  • Počty neprovedených příjmů k objednáívce
  • Počty čekajících workflow pro uživatele
  • Počty nezpracovaných faktur
  • Počty nezpracovaných průvodek