Řízení skladu a interní logistika

V řešeních, které provozujeme u našich zákazníků, je typicky využívaný proces provozování řízeného skladu, který slouží pro implementaci expedičního skladu nebo/a centrálního skladu, zásobujícího výrobu. Podle toho jsou nasazeny varianty interní logistiky.

Komplexní řízený sklad 

  • uživatelům / technologiím je vytvářená zásoba práce, kterou realizují v zadaném pořadí,
  • požadavek na vychystání je optimalizován a předán po částech na subsystémy,
  • zapojení technologií v návaznosti na topologii skladu,
  • dodávka je vychystaná a následně expedovaná.

Online vychystání dodávky uživatelem 

  • uživatel má aktivní roli při zpracování skladových operací (pořadí, výběr šarže, skladového místa, …) – případně kombinovaně s automatizovanými návrhy

Varianta s řízeným skladem ve výrobě 

  • přístavování materiálu k výrobním zařízením,
  • dispečeři na jednotlivých úrovních výroby,
  • možnost evidence rozpracované výroby.

Pro řešení v systému S/4HANA použijeme subsystém WM (kompatibilní s řešeními SAP ECC) anebo nově subsystém SAP EWM.