Řízení jakosti

Systém řízení jakosti obsahuje definici procesů a procedur vyžadovaných pro kontroly jakosti v průběhu celého materiálového toku a obchodní případu (kontroly na vstupu, mezioperační kontroly ve výrobě a výstupní kontroly, kontrola vzorků).

Provedení kontroly se provádí na základě systémem nebo uživatelem vytvořené kontrované dávky. Kontrolovaná dávka v sobě podle nastavení obsahuje druhy kontrol a další parametry, které jsou měřením nebo sledováním zjištěny a do dávky zadány jako výsledek. Jestliže hodnoty naměřených parametrů odpovídají toleranci, je kontrolovaná dávka úspěšně ukončená, jinak vzniká záznam o neshodě.

Záznam o neshodě vzniklá zpravidla v podobě hlášení jakosti. Systém definuje několik standardních druhů hlášení jakosti (k dodavateli, od odběratele, mezioperační ...). Při zpracování hlášení je možné vyvolat workflow, které avizuje jednotlivá opatření požadovaným zpracovatelům. V rámci opetření je vyřizována neshoda podle jejího charakteru (vrácení dodávky, oprava v závodě, dobropis, blokování materiálu atd).

K dispozici je reporting o zpracovaných kontrolách jakosti.