Podniková údržba

Správa dokumentů souvisejících s provozem zařízení. Evidence požadovaných, plánovaných či ukončených servisních činností. Evidence skladu ND a spotřebního materiálu, optimalizace zásob.

Výrobní společnosti využívají podnikovou údržbu jako důležitý proces pro plánování, evidenci a zpracování požadavků na údržbu strojů a zařízení.

Plánování a řízení podnikové údržby lze zprovoznit v oblastech preventivní (plánované) údržby i operativní (reaktivní) údržby, a to ve spolupráci s ostatními komponentami výrobní logistiky (zejména plánováním výroby a nákupem). Pro procesy podnikové údržby je potřeba udržovat kmenová data v rozsahu toho, jaké procesy budeme používat (pracoviště, technická místa - zařízení, vybavení, postupy)

Preventivní údržba

Plánování údržby (plán preventivní údržby), je proces, který z tzv. plánů údržby (požadavků na provedení periodické servisní aktivity na příslušném zařízení) generuje servisní zakázky.
K jednotlivým zařízením lze udržovat postupy (task listy) – návody se seznamy operací, které se mají při daném servisním zásahu provést (není nezbytně nutné nebo lze jen u některých). 

Servisní zakázka je pak podkladem pro uskutečnění servisní aktivity. Servisní zakázku je možné zaplánovat a zohlednit v plánu výroby (například jako odstávku).

Reaktivní údržba

Reaktivní údržba je proces, který zajišťuje evidenci a realizaci oprav nahlášených ad-hoc poruch.
U reaktivní údržby můžeme sledovat buď celý proces reakce a realizace údržby/opravy (zajišťuje hlášení údržby), anebo pouze náklady a časy spojené s tímto procesem (zajišťuje zakázka údržby), anebo oba parametry. Běžný postup je založení hlášení údržby i zakázky.

Mobilní údržba

Pro zpracování procesů údržby máme připravenou mobilní aplikaci C4U Mobilní údržba.