SAP S/4HANA

Informační systém SAP S/4HANA je generačně novým řešením celopodnikového informačního systému SAP, který nahrazuje a zásadním způsobem inovuje a rozšiřuje systém SAP ERP. Jedná se rozhodně o jeden z nejinovativnějších informačních systémů dnešní doby.

Společnost SAP tak zásadním způsobem přispívá k implementaci digitální transformace, a to konkrétními řešeními a konceptem inteligentního podniku. V něm je původní ERP systém zobrazený jako "Digital core".

Digitální transformace v praxi, to je zapojování inteligentních procesů, umělé inteligence, robotického zpracování a zpracování "velkých dat" online, využívání technologií a služeb třetích stran a jejich zpracování a vyhodnocení. Flexibilní architekturu řešení je možné vystavět kombinací on-premise a cloud technologií.

Databáze SAP HANA

Moderní a osvědčená databáze vyvinutá společností SAP - in-memory technologie výrazně zrychluje zpracování a poskytuje tak nástroj pro on-line zpracování velkých dat v reálném čase. Databáze poskytuje také nástroje pro datové analýzy a aplikaci metod umělé inteligence. 

SAP S/4HANA 

Systém S/4HANA nabízí velmi rozsáhlou funkcionalitu využitelnou u zákazníků všech velikostí (máme odzkoušeno na vlastních zkušenostech) - prakticky všechny základní firemní procesy je možné implementovat v tomto systému. Rozsahem a realizovanými procesy S/4HANA navazuje na 50 roků vývoje a provozu informačních systémů SAP a zpětnou vazbu ze stovek tisíc provozovaných instalací.

Mezi základní procesy patří ekonomika, finance, majetek, treasury, risk management, controlling, nákup, skladové hospodářdtví, řízené sklady, interní logistika, supply-chain, prodej, přepravy, jakost, podniková údržba, personalistika a lidské zdroje, servis, R&D, projektové říżení, výroba a podpůrné procesy jako workflow, správa dokumentů ...

V čem vidíme hlavní pokrok a výhody
 • Dostupnost Best practice pro řadu odvětví (přednastavený systém. dokumentace, katalog ...) a provázanost s metodikou implementace
 • Databáze SAP HANA (in-memory technologie) s pokročilými nástroji pro online práci s velkými daty - přístup k on-line počítaným KPI lze získat v reálném čase
 • Zjednodušený datový model
 • Nové uživatelské prostředí FIORI pro práci z mobilních zařízení
 • Otevřenost pro integrace se systémy třetích stran a vnitřní integrace procesů
 • Architektura a provoz (on-premise, cloud - privátní nebo veřejný) 

SAP BTP

SAP Business Technology Platform představuje technologický základ pro provoz a integraci systémů inteligentního podniku. SAP BTP obsahuje čtyři základní komponenty:

 • Databáze a data management
  • Vše, co využíváme k ukládání, přístupu a zpracování dat, je součástí této skupiny aplikací a služeb.
  • Hlavními produkty jsou SAP HANA a SAP HANA Cloud a SAP Data Warehouse Cloud, dále pak SAP Data Intelligence, SAP Data Services, SAP Master Data Governance a další.
 • Vývoj aplikací a integrace
  • Vývoje a integrace aplikací vám poskytuje vše, co potřebujete pro inovaci, rozšíření a integraci obchodních procesů v cloudu a hybridních scénářích. Můžete zde snadno integrovat různé systémy, rozšiřovat svou stávající aplikaci nebo vytvářet nová řešení.
  • SAP Extension Suite poskytuje služby, které lze využít k vytváření a rozšiřování řešení SAP.
  • SAP Integration Suite umožňuje bezproblémovou integraci řešení SAP a non-SAP, a to jak pro on-premise řešení, tak v cloudu.
 • Analytics
  • Produkty v rámci analytics umožňují plánovat, předpovídat a činit rychlá rozhodnutí založená na výsledcích analýzy.
  • SAP Analytics Cloud můžete použít ke shromažďování dat z vašich operačních systémů, datových skladů a datových jezer a kombinovat je s externími tržními daty nebo tabulkami třetích stran pomocí technologií strojového učení. Systém vám pomůže automaticky odhalit anomálie a identifikovat klíčové faktory za vašimi ukazateli výkonu. Můžete také využít prediktivních reportů a vytvářet inteligentní plánování scénářů.
  • Mezi další analytické produkty patří SAP Data Warehouse Cloud, SAP BW/4HANA a další.
 • Inteligentní technologie
  • Inteligentní technologie zahrnují umělou inteligenci, strojové učení, inteligentní robotickou automatizaci procesů, blockchain a internet věcí.
  • Řešení jako SAP Intelligent Robotic Process Automation (SAP Intelligent RPA) a strojové učení vám umožní automatizovat složitá, opakující se rozhodnutí, která tvoří významnou část podnikových procesů. Automatizační schopnosti SAP BTP mohou ušetřit spoustu času a umožnit společnostem soustředit se na inovace.

Koncept inteligentního podniku