Mobilní aplikace SAP FIORI

Využití standardních mobilních aplikací SAP FIORI a možnost vývoje vlastních aplikací pro mobilní zařízení na technologii FIORI posouvá využitelnost systému SAP k uživatelům, kteří tak pracují online se systémem přímo v místě, kde podnikový proces probíhá.

SAP FIORI

SAP FIORI je revoluční novinka, díky které SAP posunul uživatelskou zkušenost svých aplikací a své standardní aplikace nabídl v mobilních zařízeních. SAP FIORI obsahuje pravidla a vzory a doporučení, na základě kterých se připravují mobilní aplikace - standardizuje tak typy aplikací, jejich vzhled a funkčnosti. 

SAP poskytuje katalog (FIORI library), ve kterém můžeme najít dostupné standardní FIORI aplikace pro zvolenou platformu (S/4HANA, Business Suite) s dalšími parametry hledání. U aplikací je v katalogu řada důležitých informací pro jejich nalezení katalogu aplikací, zprovoznění a používání.

Vývoj mobilních aplikací

Naše speciální řešení, která jsou určená pro práci na mobilních zařízeních, jsou také připravována jako FIORI aplikace. Řešení jsou tak vyvinuta v nativním prostředí SAP a využívají standardní ovládací prvky FIORI aplikací. Naši zákazníci využívají například:

  • Mobilní řidič
  • Mobilní údržba
  • Zakládání zakázky
  • Schvalování zakázky
  • Stav podnikových procesů
  • Monitor požadavků na přepravu
  • Portál pro dodavatele

Více o našich mobilních aplikacích.