SAP Business Suite

Centrální ekonomický, logistický, výrobní a personální systém, který tvoří informační jádro vaší společnosti, zajišťuje systém SAP Business Suite a SAP ERP a nově S/4HANA.

Získáte tak pod kontrolu základní procesy, které bude spravovat jeden integrovaný informační systém s možností provozu ve vaší společnosti nebo jako služba v cloudu. Informační systémy vybudované nad rodinou produktů SAP Business Suite, resp. nad produktem SAP ERP, tvořily dlouhou dobu jádro zákaznických instalací.

Tradiční zkušenosti s řešením SAP ERP prokazují bohatou komplexnost tohoto systému. Komponentový systém SAP ERP je plně integrovaný a umožňuje používat standardní procesy anebo vyvinout zákaznickou funkcionalitu ve vlastním vývojovém prostředí. V rámci SAP ERP najdete opravdu bohatou funkčnost z oblasti finančního účetnictví a majetku, personalistiky a mezd, treasury, konsolidace, controllingu, projektového systému, datových skladů, CRM, nákupu, skladového hospodářství a řízeného skladu, prodeje a distribuce, přeprav, plánování a realizace výroby, jakosti, podnikové údržby, interního auditu, workflow, správy dokumentů a řady dalších.

Integrovanost umožňuje používat standardní scénáře přes jednotliv komponeenty a online provázání procesů až do úrovně účetnictví.