iRPA (SAP Intelligent RPA)

I v kvalitně realizovaném informačním systému vám zůstaly běžet některé procesy "na ruční pohon"? Pojďte využít nástrojů robotického zpracování s prvky umělé inteligence a tuto práci předejte robotovi.

S pomocí IRPA společně navrhneme, nakonfigurujeme a budeme provozovat řešení automatizace.

SAP Intelligent Robotic Process Automation umožňuje automatizovat podnikové procesy. Automatizaci navrhujeme s využitím Cloud Studia, spouštění je řízeno SAP BTP a provozováno pomocí agentů - ti běží na pracovní stanici a pracují jako digitální asistenti (obslužná automatizace) nebo jako digitální pracovníci (bezobslužná automatizace).

S výhodou lze využít přednastavený obsah dostupný v SAP iRPA Store, kde je aktuálně k dispozici 250+ vzorů a šablon pro sestavení automatizace. 

Jak postupujeme při projektu automatizace?

Analýza - společně s vámi vybereme procesy, které jsou vhodnými kandidáty pro automatizaci robotem.

Návrh optimalizace - pro vybrané procesy navrhneme způsob automatizace

Pilotní provoz - v testovacím režimu rozběhneme automatizovaný proces a odlaďujeme případné krajní podmínky v reálném provozu

Automatický provoz - spustíme proces na celý rozsah v automatickém režimu, začneme využívat úspory

Příklady automatizace

Typické procesy, kde automatizace rychle spoří pracovní čas uživatelů, jsou ty, kde se jedná o dobře algoritmizovatelné postupy, vyžadující málo rozhodování 

  • Zpracování mailu a automatizace zadání dat z mailu do SAP
  • Zpracování vstupů z excelu a provedení činností v SAP
  • Automatizace zpracování objednávky
  • Automatizace přepisů údajů mezi systémy
  • Automatizace fakturace
  • Automatizace konverze zakázek
  • Automatizace kroků při zpracování projektu (SAP PS)
  • ...