Workflow

SAP Workflow umožňuje digitálně doručit konkrétní úlohu správnému zpracovateli ve správný čas na správné zařízení. Jedná se o technologii integrovanou přímo do obchodních procesů SAP a podporující také uživatelské prostředí FIORI.

SAP Business Workflow je platforma a prostředí pro provoz a vývoj digitálního workflow nad obchodními procesy v S/4HANA. K dispozici je velké množství předdefinovaných workflow scénářů, které jsou připraveny po potřebné konfiguraci k používání. Uživatel poté najde workflow úlohy ke zpracování ve workflow schránce anebo ve FIORI aplikaci.

Pro definici a provoz workflow využíváme

 • role a organizační struktury pro stanovení zpracovatelů,
 • zástupnost pro řešení v případě nepřítomnosti zpracovatelů,
 • řízení oprávnění SAP,
 • napojení přímo na obchodní procesy, které podporují workflow zpracování,
 • možnost zákaznické definice vlastního workflow scénáře.

Jako nadstavbu nad standardní workflow systém má C4U vyvinuto Flexibilní workflow (FleXi), které poskytuje implementaci užitečných scénářů pro schvalování, včetně řízení a nastavení procesu. Jedná se např. o

 • schvalování založení business partnera,
 • schvalování založení materiálu,
 • vyjasňování přijaté faktury,
 • schvalování prodejní zakázky,
 • ...

Flexibilní workflow nabízí rozšiřující možnosti, zejména v oblasti parametrizace, logování vyjádření a vlastní obrazovky pro specifické scénáře.

 


 •