Konfigurovaná výroba

Konfigurovaná výroba zásadním způsobem usnadňuje práci s velkým množstvím variant výrobků. Použití konfigurátoru variant umožňuje řídit velké množství variant výrobku pomocí pravidel a atributů a s minimálním množstvím kmenových záznamů.

Vaše potřeby

Jste-li zákazníkem, který vyrábí výrobky v mnoha kombinacích jejich vlastností, potom pravděpodobně evidujete velké množství definic kmenových záznamů těchto výrobků a jejich kusovníků a pracovních postupů. Údržba a změnové řízení takového systému je záležitost komplikovaná, náchylná k chybám, opomenutím a také časově náročná.

Řešíme takto

Princip konfigurace variant spočívá v možnosti popsat různé varianty jednoho výrobku pod jedním číslem materiálu. Tím se minimalizuje počet kmenových záznamů materiálů, kusovníků, pracovních postupů a výrobních verzí, popisujících veškeré jeho varianty/modifikace. Snižuje se tak pracnost údržby základních kmenových dat. Zástupce těchto variant (představitel) nese označení „konfigurovatelný materiál“. Jeho vlastnosti (konkrétní specifikace varianty) se popisují a zobrazují pomocí atributů. Je možné definovat dva typy materiálů, které využívají systém konfigurace variant (v rámci řešení výrobních procesů jsou možné kombinace obou oblastí konfigurace):

  • Konfigurovatelné materiály - pracuje se s jedním číslem materiálu pro x-variant jednoho výrobku a s jedním maximálním kusovníkem a jedním maximálním postupem (zakázková výroba)
  • Variantní materiály - pracuje se s x čísly materiálů pro x variant jednoho výrobku a s jedním maximálním kusovníkem a jedním maximálním postupem (libovolná výroba)

Konfigurace pracuje se všemi daty zmíněných objektů dynamicky, tzn. provádí nejen výběry vhodných dat, ale i modifikaci libovolných polí (spotřeby materiálů, časy pracovních postupů, sklady atd.), výpočty dle uživatelem definovaných vzorců.

Způsob implementace

V případě dodatečné implementace funkčnosti konfigurace variant, kdy jsou výrobní procesy v systému SAP již používány, lze funkčnosti konfigurace implementovat souběžně s provozovaným řešení bez konfigurace.

Nastavování, sestavování kmenových dat konfigurace, klasifikace materiálů, simulace procesu konfigurace atd. je nezávislá na ostatních procesech v systému. Po implementaci je možný postupný přechod v používání konfigurovatelných nebo variantních materiálů do produkce.

Shrnutí a přínosy

Funkčnost konfigurace variant je součástí standardní dodávky S/4HANA (dříve i SAP ECC) jako Konfigurátor variant (případně jako Advanced Variant Configurator) a poskytuje nástroje pro řešení problematiky procesů, spojených s produkcí výrobků, které se vyrábějí v mnoha kombinacích svých vlastností. S nasazením tohoto řešení máme dlouholeté zkušenosti ve velmi kmplexních případech.

  • Řešení zajistí výrazné zjednodušení správy kmenových dat u výrobků které mají vlastnosti s řadou kombinací (barva, rozměr, dekor, ...)
  • Součástí řešení je standardizace procesů výroby v S/4HANA
  • Jedná se o standardní komponentu systému splňující potřeby náročných zákazníků v oblasti správy dat TPV
  • Možnost specifikace vlastností výrobků z úrovně pořízení prodejní zakázky. Kmenová data pro založení výrobních (procesních) zakázek se dynamicky generují na základě specifikace prodeje.
  • Možnost z úrovně prodejní zakázky definovat parametry, které nebudou mít přímý vliv na kmenová data, ale budou sloužit pouze jako informace pro výrobu
  • Číslo jako původní identifikační prvek materiálu, je rovnocenně nahrazeno definicí vlastností v atributech klasifikace materiálu.
  • Zajištěny jsou vazby na všechny standardní nástroje S/4HANA (kapacitní plánování, výkaznictví, MRP, ...)
  • Využijete odzkoušenou metodiku a ověřené standardní nástroje