Řešení EET v SAP

Řešení C4U EET umožňuje komunikovat aplikacím ze systému SAP s portálem finanční správy, případně poskytnut na straně systému SAP jednotný komunikační uzel pro komunikaci dalších aplikací s EET.

Legislativa ukládá podnikajícím osobám evidovat zákonem definované tržby na centrální portál finanční správy. U našich zákazníků, kteří provozují prodejnu, pokladny, prodej z auta (platby v hotovosti/kartou) a tyto procesy spravují v systému SAP, řešíme napojení na EET prostřednictvím C4U EET Engine. EET Engine je centrálním místem, které zpracovává požadavky aplikací na EET účtenku. Jednotlivé aplikace se tak nestarají o proces komunikace, ten zajišťuje subsystém.

EET engine má dvě varianty napojení na finančí správu:

  • Varianta 1 - použití služeb SAP BTP
  • Varianta 2 - přímé napojení službou C4U EET bridge