FLEXI - Flexibilní workflow

Flexibilní workflow - konfigurovatelné řešení pro schvalování libovolných objektů v SAP s logováním vyjádření a schvalováním podle definovatelného scénáře

Řešení Flexibilní workflow (FLEXI) jsme připravili v prostředí SAP pro možnost univerzálně schvalovat různé objekty v SAPu v definovaných krocích a rolích, přičemž se u každého schvalovacího kroku eviduje vyjádření - komentář, rozhodnutí a máme možnost nastavovat podle výsledku schvalování statusy daného objektu, případně provádět další činnosti se schvalovanými daty v SAP. Jako základní workflow engine používáme standardní SAP business workflow (velmi užitečný nástroj pro definici a provoz workflow v SAP).

Flexi používáme u zákazníků například pro následující komplexní schvalovací scnáře

 • Schválení životního cyklu položky (založení materiálu a TPV dat) - automatizace napojení CAD prostřednictvím ECTR
 • Schválení komplexní změny ve změnovém řízení
 • Schválení žádanky na založení materiálu
 • Schválení žádanky na založení a změnu obchodního partnera
 • Vyjasňování přijaté faktury
 • Schválení a vyjasňování prodejní zakázky
 • Schvalování změnové komise
 • Schvalování smlouvy

Základní principy FLEXI schvalování

 1. zákazník provozuje SAP ERP nebo S/4HANA a většina potenciálních uživatelů workflow je již licencovaná v SAP,
 2. řešení má nastavitelnou obrazovku pro schvalování, vyjadřování a řízení při rozhodování (upravuje se pro každý scénář samostatně)
 3. využitím různých scénářů je možné schvalovat ve stejném prostředí různé objekty, je výhodné takto schvalovat objekty, které mají obraz v SAP ERP (smlouvy, zakázky, změnová služba, založení/změna KZM, …),
 4. schvalování může probíhat ve více jazycích, textové prvky poznámek jsou společné všem jazykům,
 5. plná integrace se SAP DMS,
 6. volně definované schvalovací role - pevné (neměnné, vypočítané systémem) nebo dynamické (měnitelné manažerem schvalování anebo účastníky schvalování pro jednotlivé schvalované objekty),
 7. sledování více statusů schvalování,
 8. záznam vyjadřování účastníků v průběhu schvalování, pro následující audit
 9. seznamy s průběhem schvalování jednotlivých objektů.

Ukázka obrazovky pro vybraný scénář