Opravné položky

Řešení „Opravné položky“ řeší část české legislativy – problematiku tvorby opravných položek a odpisu pohledávek a doplňuje funkcionalitu standardního reportingu SAP S/4HANA.

Jakou funkčnost najdete v řešení Opravné položky:

 • Provádí automatizovaný výpočet a zaúčtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle platné daňové legislativy.
 • Součástí řešení není automatizovaný výpočet opravných položek podle § 8c, Zákona č.593/1992 Sb.
 • V testovacím běhu zobrazuje stav saldokonta s ohledem na přiřazení plateb, dobropisů a dalších položek na straně dal odběratele.
 • Provádí výpočet a zaúčtování opravných položek pohledávek v konkurzním řízení.
 • Umožňuje automatický dopočet účetní opravné položky do 100% pohledávky nebo dle jinak stanoveného algoritmu.
 • Umožňuje uživateli vytvoření speciálního postupu účetního odepisování pohledávek.
 • Je relativně nezávislé na běžných legislativních změnách, běh výpočtu se řídí podle uživatelsky definovaných pravidel.
 • Umožňuje provádět storno a také zúčtování vypočtených opravných položek.
 • Běh výpočtu opravných položek je řízen na úrovni odběratele i na úrovni jednotlivé faktury.
 • Umožňuje vést evidenci úpadců a evidenci dlužníků (pohledávky prochází různými stavy - předáno na právní oddělení, žalováno, ...)
 • Při průchodu saldokontem odběratele je prováděn test propojení s dodavatelem (v rámci kmenového záznamu) a pokud propojení existuje, jsou testovány závazky dodavatele proti přednastavenému limitu. V případě překročení limitu je odběratel zablokován proti automatické tvorbě OP.