Analyza profitability

Analýza profitability vypočítá ukazatele ziskovosti k vyfakturovaným prodejům na základě informací o nákladech a parametrech prodeje (produkt, zákazník, region, období ...).

Při používání integrovaného systému SAP jsou prakticky všechna data, používaná a potřebná pro správné rozhodování, k dispozici. Úkolem je dodat  pracovníkům tato data v takovém tvaru a souvislostech, aby v reálném čase byli schopni konat správné rozhodnutí . V případě strategických údajů o profitabilitě z různých úhlů pohledu je zvolení správného nástroje a metodiky jeho využívání důležité dvojnásobně.

Řešení mají zákazníci SAP doslova na dosah ruky - nabízíme ho s využitím standardního nástroje controllingu systému SAP - Analýza ziskovosti a segmentů trhu (CO-PA). Uvedené řešení velmi efektivně a dobře slouží k podpoře prodeje, marketingu, plánování výroby, k rozhodování a k analýzám hospodářského výsledku společnosti. Formou monitorování požadovaných atributů se sledují informace, které jsou pak v reálném čase vyhodnoceny a předkládány uživateli. Jedná se například o zjištění skutečných nákladů na jednotlivý výrobek, na výrobek ve vztahu k lokalitě, zákazníkům, času atd.