Hlášení DPH

Kontrolní hlášení podávají všechny fyzické a právnické osoby – plátci daně z přidané hodnoty (DPH). Řešení umožňuje podat na daňový portál přiznání k DPH, souhrnné, kontrolní hlášení.

Řešení poskytuje export daňového hlášení (přiznání k DPH, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení) do XML souboru, který beze změny uživatel nahrává na daňový portál MFČR.
Řešení přenechává uživateli plnou kontrolu nad podaným hlášením DPH, přičemž automatický přenos dat eliminuje možné chyby, které by mohly vzniknout přepisem hodnot. Nahrátím na daňový portál uživatel projít jednotlivé části formuláře, zkontrolovat a pro potřebu archivace si vygenerovat PDF soubor s daňovým hlášením.