Vzájemné zápočty

Vzájemné zápočty C4U pro S/4HANA řeší oblast provádění vzájemných zápočtů od návrhu na zápočet či oznámení o provedení zápočtu až po zaúčtování vlastního účetního dokladu zápočtu.

Vaše potřeby

Pokud jste zákazníkem, který potřebuje ve svých firemních procesech vyřešit i efektivní a automatizované provádění vzájemných zápočtů, je pro vás vhodné právě toto nabízené řešení.

Potřebujete periodicky spouštět vyhodnocení, zda je možné provést návrh na vzájemný zápočet nebo oznámení o provedení zápočtu s obchodními partnery. Tyto návrhy potřebujete mít evidované přímo v systému S/4HANA s možností tisku formulářů a následného zaúčtování bez potřeby si „něco“ pamatovat či evidovat mimo vlastní systém SAP.

Řešíme takto

Naše řešení nijak nemodifikuje standardní prvky systému SAP S/4HANA nebo SAP ERP. 

Základní funkcionalita řešení Vzájemné zápočty obsahuje:

  • vytvoření seznamu vhodných partnerů pro provedení vzájemného zápočtu či oznámení o zápočtu,
  • výběr dokladů do vzájemného zápočtu a jejich zablokování vůči platbě a upomínání,
  • tisk formuláře o zápočtu v různých jazycích,
  • možnost odesílání formuláře o vzájemném zápočtu v PDF mailem,
  • evidenci provedených zápočtů,
  • automatické zaúčtování zápočtu,
  • možnost provádět zápočty v cizích měnách.

Shrnutí a přínosy

Bez nabízeného řešení je nutné vybírat vhodné partnery na zápočet v podstatě manuálně. Ručně (přes zvolený editor) je také potom nutné tisknout formuláře, blokovat doklady vůči platbě či upomínání a nakonec zaúčtovat.

Přínosem našeho řešení je automatizace celého procesu provádění vzájemných zápočtů s vašimi obchodními partnery.