Mobilní řidič

Mobilní aplikace pro podporu celého procesu u řidiče závozu zboží sekundární distribuce včetně zpracování obalů, vratek a hotovostních plateb.

Proces výroby a distribuce zboží v potravinářském prostředí máme zpracovaný jako kompletní řešení, od příjmu prodejní zakázky přes vytvoření a zaplánování přepravy, výrobu, vychystání z řízeného skladu, realizaci rozvozu až po příjem platby a integraci na platební stroje pro převzetí hotovosti. 

Podproces, který řeší realizaci transportu a kterého se účastní řidič (převzetí dodávky, návštěvy u zákazníků. předání dodávek, vypořádání obalů, převzetí reklamací, hotovostní platby), podporujeme aplikací C4U Mobilní řidič, kterou provozují řidiči na mobilních telefonech s propojením na mobiní tiskárnu. Aplikace je vytvořená v prostředí SAP FIORI a je plně provozovaná na architektuře SAP. Na straně SAP backendu komunikuje mobilní aplikace s řešením SAP DSD (Direct Store Delivery).

Základní kroky procesu

 • Check-out
  • skladník
   • výběr přepravy, seznam návštěv, ověření skladníka
   • potvrzení výdaje na DC, případně korekce množství DC
   • doplnění palet
  • řidič
   • odsouhlasení příjmu na vozidlo
   • případná korekce 
 • Rozvoz
  • řidič
   • realizace návštěvy - dodání (dodací list), zadání obalů (druh a množství), výběr hotovosti a evidence (výčetka), podpisy, ukončení návštěvy
 • Check-in
  • řidič
   • zadání km
   • kontrola pokladny
   • přehled obalů a dobré pivo zpět
  • skladník DC
   • potvrzení

Schéma procesu distribuce