Aktuality

Zkušenosti s robotickým zpracováním v SAP

Technologie SAP RPA využívá virtuální softwarové roboty, známé také jako digitální roboti nebo „boti“, k provádění manuální, časově náročné práce nebo úkolů. Podělíme se s vámi o to, že zavedení robotického zpracování je snadné a přinese rychle očekávané úspory.

Jaroslav Liška

Technologie SAP RPA využívá virtuální softwarové roboty, známé také jako digitální roboti nebo „boti“, k provádění manuální, časově náročné práce nebo úkolů.

SAP Intelligent Robotic Process Automation (IRPA) již z názvu jasně definuje své zaměření na robotickou automatizaci procesů. Dá se říci, že navazuje na léty ověřený SAP GUI skripting a pomocí simulace lidské interakce v systémech a aplikacích umožňuje automatizovat opakující se manuální procesy, typické nejen pro prostředí velkých korporací, ale i menších podniků.

Oproti svému letitému předchůdci míří IRPA také za hranice SAP světa a díky vestavěným knihovnám, známým jako SDK (Software Development Kit), pomáhá vytvářet automatizované scénáře fungující v rámci balíčku běžných kancelářských aplikací, internetových browserů či Google doplňků, a to nejen v rámci integrace se SAPem ale i úplně samostatně. Není tedy problém s využitím SAP IRPA automatizovat samostatně například práci ve Wordu či Excelu a díky propracovanému systému snímání obrazovek lze zamířit dokonce i úplně mimo rámec předdefinovaných SDK knihoven.

Administrátorský a vývojářský koutek

Cloudové prostředí SAP IRPA spravované přes BTP kokpit (Business Technology Platform) přináší výhody v podobě rychlé a snadné instalace, přehledného monitoringu, pravidelných upgradů, pravidelného rozšiřování SDK knihoven či dostupnosti katalogu se vzorovými scénáři.

Samotná tvorba scénářů není raketová věda a nevyžaduje hluboké znalosti programování. Tvorba scénáře probíhá v přehledném prostředí moderního Fiori designu a vesměs používá zásady známé jako low code nebo no code. Předpřipravené akce z jednotlivých knihoven je možné sestavovat stylem drag & drop anebo si celý proces zaznamenat připraveným rekordérem. V případě použití rekordéru IRPA zachytí všechny nutné obrazovky a jejich elementy, proces sestaví a vývojář pak pouze doladí detaily, jako je přidání podmínky, cyklu a podobně.

Komunikačním jazykem je JavaScript, který je možné použít jak při úpravě drobností (např. pro práci s textem), tak v místech, kde již narážíme na limity předdefinovaných akcí z knihoven a je nutné napsat kus kódu. Tolik k teorii a nyní se pojďme podívat do praxe.

IRPA1.png

Jak může vypadat nasazení IRPA

 Když přišel zákazník s požadavkem na automatizované přidávání emailových příloh k zakázkám v SAP S/4HANA, s ohledem na výše popsané nebylo pochyb, jaký nástroj k realizaci takového požadavku využijeme. Po pečlivém zadání se začalo s realizací. Ze strany zákazníka stačilo pouze nastavit a pro vzdálenou administraci zpřístupnit virtuální prostředí pro instalaci Desktop Agenta, komunikujícího s cloudovým prostředím a dále IRPA rozšíření pro webové prohlížeče. Realizace řešení mohla začít bezprostředně a první výsledky pro pilotní ověření vznikly velmi rychle, kdy se navržené řešení již v průběhu testování ukázalo jako funkční a použitelné. Samozřejmě uvedení do produkce vyžadovalo organizační přípravu a změny v procesu práce a nasazení ve vhodný čas.

Díky tomuto pilotnímu řešení začaly rychlým tempem přibývat nápady na automatizaci dalších a dalších firemních procesů. Mezi těmito scénáři je například automatizace resetů hesel pro uživatele SAPu, neoblíbená a absolutně nekreativní činnost. Robot musí v tomto případě uživatele správně ověřit, posoudit do jaké skupiny patří, zjistit kód blokace či to, zda je opravdu nutné heslo resetovat nebo stačí uživatele pouze odblokovat. Požadavky přichází z interního systému, jsou sbírány z e-mailu a po provedení požadovaných akcí se tyto požadavky opět uzavírají. I tento, na komunikaci poměrně komplikovaný scénář, jsme dokázali realizovat v několika dnech. Výsledkem je ušetřený čas administrátora od realizace této opakované, a nikoliv kreativní činnosti. IRPA celou akci totiž provede do jedné minuty od vzniku oprávněného požadavku, a navíc je v akci 24x7.

Následovaly další scénáře pro 

-        kontrolu a doplňování chybějících HR dat,

-        tvorbu a odesílání rozmanitých reportů pro týmy logistiky či nákupu,

-        kontroly a opravu kmenových záznamů materiálů,

-        vytváření forecastů,

-        zjednodušení procesu „on demand kalkulace“ a další.

Aktuálně u daného zákazníka realizujeme již 20. robotický scénář. 

Přínosy pro zákazníka a jeho zaměstnance jsou jasné. Rutinní, opakující se, pracná a často nudná práce postupně mizí. Dochází ke snížení chybovosti, úspoře času a možnosti soustředit se na věci s větší přidanou hodnotou. IRPA pracuje bez únavy v režimu 24x7, nebere si dovolenou.