Aktuality

SAP Innovation Day pro Supply Chain 2024

Zveme vás na konferenci společnosti SAP do Prahy 28. května 2024, kde budeme prezentovat naše zkušenosti v oblasti změnového řízení PLM v SAP s integrovanými autorskými nástroji.

Konference SAP Innovation Day for Supply Chain se koná 28. května 2024 v Praze. Consulting 4U je jedním z hlavních partnerů této konference, která je připravená oslovit odborníky v oblastech výrobních a logistických procesů.

Na programu jsou prezentace zástupců společnosti SAP a jeho partnerů z oblastí digitalizace, změnového řízení, automatizace a PLM v rámci řešení SAP.

Za Consulting 4U vystoupí Martin Kopka s příspěvkem z oblasti našich zkušeností se změnovým řízením PLM v SAP s integrovanými autorskými nástroji.

Systém SAP umožňuje uživatelům integrovanou práci v úzce napojeném autorském nástroji (například CAD) s daty ukládanými v S/4HANA. Uživatel – autor tak může pracovat ve svém prostředí, a přitom standardními cestami ukládat svá data do systému SAP. Změnové řízení nad kmenovými daty v SAP představuje klíčový proces prvotní přípravy a následné změny dat, připravovaných pro výrobu. 

Seznámíme vás s našimi zkušenostmi v oblasti digitalizace procesu workflow schvalování změny a schvalování položky a jejich výrobních dat. Digitalizace je zde nástrojem, díky kterému se tento proces dostává pod kontrolu a monitoring, oběh papíru je nahrazený měřitelnou aplikací v SAP, která zajišťuje požadovanou úroveň automatizace a umožňuje průběžnou kontrolu v procesu tvorby a změnování dat technické přípravy výroby.

V průběhu konference se s vámi rádi potkáme u našeho stánku.

Registrovat se můžete zdarma na webových stránkách pořadatele konference - společnosti SAP.

https://events.sap.com/cz/innovation-day-supply-chain/cs/registration.aspx