Aktuality

Komplexní řešení pro P-D Refractories CZ a.s.

Společnost P-D Refractories CZ, a.s. za podpory Consulting 4U začala produktivně využívat systém SAP pro kompletní podporu výrobní společnost.

Kromě standardních procesů v oblasti nákupu, skladového hospodářství, prodeje, výroby, údržby a jakosti začala P-D Refractories využívat také proces identifikace hotové výroby, skladování a expedice prostřednictvím systému podpory čárového kódu - vše plně integrováno v SAP. Za zmínku stojí také řešení pro evidenci forem včetně počítání disponibility forem pro žárovýrobu.

P-D Refractories CZ a.s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a.s.) je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin. Společnost vyrábí a dodává materiál pro kompletní i částečné vyzdívky pro tepelná zařízení (agregáty), především pro koksové pece, vysoké pece (včetně ohřívačů větru), sklářské pece, elektrolyzéry primární výroby hliníku a další.