Aktuality

Řešení SAP WorkManager v mobilní údržbě

Do produktivního provozu jsme uvedli řešení mobilní údržby, postavené na produktu SAP Work Manager. Integrované řešení údržby v systému SAP PM a mobilní platformy umožňuje distribuovat zakázky údržby ke zpracování jednotlivým pracovníkům na mobilní zařízení, na kterých moderní aplikací (v režimu online nebo ofline) evidují průběh práce.

Do produktivního provozu jsme uvedli řešení mobilní údržby, postavené na produktu SAP Work Manager.

Integrované řešení údržby v systému SAP PM a mobilní platformy umožňuje distribuovat zakázky údržby ke zpracování jednotlivým pracovníkům na mobilní zařízení, na kterých moderní aplikací (v režimu online nebo ofline) evidují průběh práce.

Pracovníci mají na mobilním zařízení k dispozici aktuální elektronickou verzi dokumentace a informace nezbytné k provedení své práce (odstranila se tak potřeba tisku řízené dokumentace). Pracovník může přímo v terénu založit hlášení údržby pro zjištěné poruchy/neshody včetně fotodokumentace poruchy - hlášení je dále zpracováno dispečerem a přidáno na zodpovědného údržbáře.