Přechod na S/4HANA

Přechod ze stávajícího řešení SAP ERP na S/4HANA

Informační systém SAP S/4HANA je moderním nástupcem produktu SAP ERP. Jedná se o inteligentní ERP systém postavený na unikátní databází SAP HANA a využívající velmi pokročilé technologie in memory computingu, automatizace procesů, umělé inteligence a s kompletně novým uživatelským rozhraním FIORI.

Pro zákazníky, kteří své procesy provozují v systému SAP ERP, a kteří plánují využít možnosti nových technologií S/4HANA, nabízíme zahájit cestu k nové verzi Analýzou přechodu na S/4HANA. Tentokrát má úkol více stupňů a parametrů, než v případě "pouhého" upgrade na vyšší verzi, který většinou zákazníci absolvovali. Důvodem je, že kvalitativní změna je tentokrát opravdu zásadní.   

Cílem analýzy je 

 • Definování hlavních cílů přechodu na S/4HANA
 • Odvodit vhodný scénář přechodu
 • Navrhnout harmonogram přechodu
 • Provedení testů a technických analýz na systému (analýza zákaznického kódu, readiness check, ...)
 • Analýza zákaznického vývoje, který S/4HANA nahradí standardní funkčností
 • Návrh cílové infrastruktury
 • Analýza rizik

Z hlediska cílového řešení a cest k nim je k dispozici více variant, které jsou kombinací parametrů

 • provoz cílového systému
  • on-premise
  • privátní cloud
  • public cloud
 • metoda přechodu
  • green-field (nová implementace)
  • brown-field (konverze)

Pro provedení technických analýz dodává SAP nástroje, které aktivujeme na vašem systému a které poskytnou cenné informace k technické a softwarové kondici provozovaného řešení pro přechod na S/4HANA. Výstupy z analýzy jsou následně k dispozici v podobě k analýze do velkého detailu.

Výstupem z analýzy bude

 • Seznam aktivovaných business funkcí (s označením platnosti pro S/4HANA)
 • Seznam rozšíření systému (add-on) a stav jejich kompatibility s S/4HANA
 • Analýza struktury a objemu dat v systému a doporučený scénář pro archivaci
 • Návrh na implementaci nových SAP FIORI aplikací podle používané funkcionality (spouštěných transakcí)
 • Přehled zákaznického vývoje - aktuálního využití zákaznického kódu, simplifikační seznam - porovnání s cílovou verzí S/4HANA a návrhy modifikací v zákaznickém kódu a vyřazení nepoužívaného kódu
 • Doporučení na použití nových funkčností S/4HANA podle používaných funkcí (cesta ke standardizaci a simplifikaci)
 • Přehled otevřených transakčních dat (zakázky, objednávky ... )
 • Doporučení na implementaci nových funkcionalit
 • Doporučený postup přechodu
 • Rámcový harmonogram konverze
 • Předpokládaný sizing pro S/4HANA
 • Rámcový odhad nákladů