SAP Solution manager

SAP Solution Manager (Solman) umožňuje zákazníkům spravovat provozované aplikace SAP (i non-SAP) lepším, moderním způsobem.

 

  

Řešení SAP Solution Manager poskytuje sadu nástrojů pro centrální správu životního cyklu aplikací - od vývoje až po podporu produktivního provozu a změnové řízení. Pro některé činnosti je Solution manager povinný nástroj pro údržbu instalované báze SAP (typicky se jedná o Early Watch alert, hlášení incidentů a podporu služby upgrade). Umožňuje centralizovat, vylepšovat, automatizovat a zlepšovat správu celého systému, čímž snižuje celkové náklady na vlastnictví. 

Nejčastější využití SAP Solution manager je v oblastech

  • Sledování a odesílání EarlyWarch Alert z provozovaných produktivních systémů na SAP
  • Správa systémů - pro správu systémů napojených na Solman je k dispozici řada scénářů, mj. např. pro upgrade a update
  • Monitorování systémů - sledování klíčových parametrů dostupnosti, výkonu a sledovaných incidenčních stavů
  • Správa požadavků a incidentů - servis management využívající principů ITIL integrovaný i na zpracování incidentu na úrovni SAP 

Solman je pro zákazníky s platnou smlouvou na Enterprise support licencován v ceně údržby.