Systémová integrace

Komplex služeb, které začínají u předimplementačních (analýzy procesů, požadavky na IS, informační strategie) přes implementaci a dodávku technologií a pokračujících ve vyhodnocení projektu a údržbě informačního systému, představuje náš pohled na systémovou integraci u zákazníků SAP.

Z hlediska procesního jde o integraci všech úzce souvisejících oblastí - vizí společnosti, strategických směrů, aplikací, technologií, skladovaných dat a uživatelského rozhraní.

Službu systémové integrace chápeme jako integrální součást dodávky rozsáhlého informačního systému, který je složený z řady komponent, jejichž součinností je dosahováno požadovaných výsledků celého systému. Za dodávané produkty, jejich zavedení a korektní provoz jsme připraveni převzít garance.

Cílem a mottem systémové integrace, kterou provádíme u našich zákazníků, je předkládat řešení, která pro ně budou znamenat přínos, odpovídat jejich představě o výsledku a posilovat tak jejich konkurenční výhodu na trhu. Naše společnost je členem České společnosti pro systémovou integraci.